på Tiltereidet, Tingvoll

Fra 1.1.1877 i Nesset

Eid