i Skogan, Toven, Tingvoll

Fra 1.1.1877 i Nesset

Gnr. 35, bnr. 3