på Talset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 36