i Sogna, Tingvoll

Gnr. 16

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gjemnes kommune (gnr. 74)