på bnr. 2, Lyngværet, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Aukra kommune

Matrikkel
Gnr. 1, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 101, bnr. 2