på Myrset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 52, Myrset