på Daugstad, Tresfjord

Gnr. 5

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune