på Meisal, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 44

Godkjente skrivemåter (2012)
Meisal (godkjent av Kartverket 1970, anbefalt form)
Meisalen (godkjent av Kartverket 1979)