på Raudsand, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1890: Nesset kommune

Gnr. 40

Skrivemåte vedtatt 1992