på Hoem, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gjemnes kommune (gnr. 66)