på Gjengset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Gagnat (Tingvoll) tinglag
1838: Gjemnes kommune
1890: Straumsnes kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune (gnr. 132)