på bnr. 1, Fredsvik, Tingvoll

Fra 1.1.1877 i Nesset

Gnr. 41