i Fredsviklia, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune (senere gnr. 42)

Matrikkel
1840: mnr. 2, Lien. Skyld: 1 daler 7 skilling

Skrivemåter
Lia (godkjent av kartverket 1970)