i Flemma, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 20, Flemmen

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Gjemnes kommune (gnr. 70)