på Gjestgjevarplassen, Eidsøra, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 51, Eidsøren, bnr. 1, Eidsøren. Skyld: 66 øre