i Oppistua, Bersås, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1890: Nesset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Bersaas, bnr. 1, Bersaas. Skyld: 4 mark 76 øre