på Bersås, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1890: Nesset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Bersaas