i Oppigarden, Gyl, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 31, Gyl, bnr. 2, Gyl. Skyld: 4 mark