i Aspa, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1701 i Gjemnes tinglag
Fra 1.1.1964 i Tingvoll kommune (gnr. 141)

Geistlig tilhørighet
1443 i Tingvoll prestegjeld
1564 i Øre sogn (i Tingvoll prestegjeld)

Skrivemåter
Aspa (godkjent av kartverket 1970)

Store aspenn (1554, DN 21/1007)