på bnr. 1, Bjermeland, Tresfjord

Gnr. 26

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune