på Myran, Ræstad, Sør-Aukra

Gnr. 27, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Før 1924: Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune