på Vollen, Raknestangen, Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1924: Aukra kommune (se der)
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 3, Raknestangen. Skyld: 1 mark 50 øre