på Strømme, Raknes nedre, Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 59, bnr. 14

Kalt Oppi vægå / Nerland