på Gaustad sykehus, Aker

Sivil tilhørighet
Nå i Oslo kommune

Også kalt Gaustad sinnssykeasyl