i Sør-Aukra

Opprettet ved delingen av Aukra kommune 1.1.1924
I Midsund kommune fra 1.1.1965