på Røynestad, Sande på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 2002: Vanylven kommune

Matrikkel
1950: gnr. 52, Røinestad. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=452&gnr=52
Fra 2002: gnr. 152