på Bogen i Bortistua, Rindalen, Rindal

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1