i Nukengata, Rauma

Sivil tilhørighet
Før 1964: Grytten kommune

Postnr. 6310 (Veblungsnes)