på Neset, Nordfolda, Nordfolda

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steigen kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Nordfold, bnr. 15, Neset. Skyld: 13 øre