på Engeset, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 52, Engset (overstrøket: Engeset)