i Pegarden, Ytterdal, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 73, Ytterdal, bnr. 7, Ytterdal. Skyld: 2 mark 10 øre