på bnr. 2, Bjorstad, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Bjorstad (overstrøket: Bjørstad), bnr. 2, Bjorstad (overstrøket: Bjørstad). Skyld: 1 mark 79 øre

Kalt Toregarden