i Norddal

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.2020: Fjord kommune