på bnr. 2, Uri, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Uri, bnr. 2, Uri. Skyld: 1 mark 47 øre