i Oppigard, Tafjord, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Tafjord, bnr. 6, Tafjord. Skyld: 2 mark 50 øre

Etter hvert kalt Ingebrigtsgarden