på Soknes, Støren

Fra 1.1.1964 i Midtre Gauldal kommune (gnr. 46 & 47)