på Oppdøl, Sunndal

1854–98 i Øksendal kommune
1899–1959 i Ålvundeid kommune

Fra 1.1.1960: gnr. 91, Oppdøl med Innerdalen