i Støren

Kommune, 1.1.1964 innlemmet i Midtre Gauldal kommune

Prestegjeld