på bnr. 1, Muriås, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Muriås (overstrøket: Muriåsen), bnr. 1, Muriås (overstrøket: Muriåsen). Skyld: 3 mark 6 øre