i Storstoggo, Bjørkan, Oppdal

Matrikkel
1950: gnr. 286, Bjørke, bnr. 1, Bjørke. Skyld: 1 mark 24 øre