på Hove, Stordal

Matrikkel
1950: gnr. 76, Hove
Senere gnr. 127