i Bakke kirke, Strinda

Også kalt Bakklandet

I Bakke prestegjeld ved reskript av 2.6.1846

I Trondhjem (Trondheim) kommune fra 1847