i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Skjørsæter, bnr. 3, Skjørsæter. Skyld: 3 mark 26 øre
Fra 2020: gnr. 212, bnr. 3