på Heropp, Sandnes, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 58, Vistdal-Sandnes, bnr. 4, Vistdal-Sandnes. Skyld: 9 mark 67 øre
1950: gnr. 58, Sandnes, bnr. 4, Vistdal – Sandnes. Skyld: 7 mark 37 øre
Fra 1964: gnr. 117, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 317, bnr. 4