i Rød kyrkje, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–2019: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Rød sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Rød sogn (også kalt Nesset sogn, formelt endret 1.2.1918)
Ny kirke i Eidsvåg vedtatt 1.10.1870 og innviet 1878 (se Nesset kyrkje)
Rød kyrkje revet 1885