i Jostua, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 7, Jogarden. Skyld: 2 mark 80 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 7

Også kalt Jogarden og Jodalen