på bnr. 6, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 6, Asbjørnstuen. Skyld: 5 mark 50 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 6

Kalt Asbjørnstua etter selveier fra 1724 (s.d.)