på bnr. 5, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 5, Gussiaasstuen. Skyld: 6 mark 15 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 5

Kalt Gussiåsstua, antakelig etter selveier fra 1724 (s.d.)