i Nærøy

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 2020: Nærøysund kommune