på bnr. 3, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 3, Smedrøsten
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 3

Kalt Smedrusta etter selveier fra ca. 1765