på Storøya, Herøy, Sunnmøre

Matrikkel
1950: gnr. 51, Storøen