på Gilberg, Sparbu

Gnr. 4

I Steinkjer kommune fra 1.1.1964