i Britanusgarden, Urkedal, Borgund, Sunnmøre

Under gnr. 169

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune