i Jensgarden, Årset litle, Borgund, Sunnmøre

Gnr. 167, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune